IV PRACOWNIA ANIMACJI

dr hab. Piotr Muszalski, prof. nadzw. UAP mgr Paulina Wyrt, as. budynek D, ul. Solna 4, sale: 3, 4, 103, 104, 106 IV Pracownia Animacji obejmuje zakres animacji materii. W programie pracowni podstawowy nacisk kładzie się na wprowadzenie studentów w zagadnienia tradycyjnych technik animacji. Proces animacji bezpośrednio pod kamerą jest podstawowym celem poznania właściwości kinetycznych materii. Czwartek, … More IV PRACOWNIA ANIMACJI

III PRACOWNIA ANIMACJI

prof. dr hab. Maciej Ćwiek, prof. zw. UAP dr Miłosz Margański, ad. budynek D, ul. Solna 4, sale: 3, 4, 103, 106 III Pracownia Animacji wprowadza w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer, kamera, aparat fotograficzny). Program obejmuje projektowanie i realizację krótkich form filmowych i telewizyjnych, w których animacja … More III PRACOWNIA ANIMACJI

I Pracownia Animacji

prof. dr hab. Jacek Adamczak, prof. zw. UAP mgr Paweł Prewencki, as. Budynek D, ul. Solna 4, sale: 4, 103, 106 Głównym celem przedmiotów realizowanych w I Pracowni Animacji jest kształtowanie indywidualnego języka artykulacji artystycznej poprzez film animowany, w którym proces animacji jest zasadniczym i kreatywnym etapem integracji wszystkich środków. Cel ten realizowany jest przez … More I Pracownia Animacji

II PRACOWNIA ANIMACJI

prof. dr hab. Hieronim Neumann, prof. zw. UAP dr Andrzej Gosieniecki, as. budynek D, ul. Solna 4, s. 3, 4, 103, 106 W kręgu zainteresowań twórczych II Pracowni Animacji znajdują się poszukiwania autorskiego wyrazu filmu oraz wykorzystanie języka animacji w aspekcie współczesnych mediów. Media te wpływają na film animowany, otwierają przed autorem nowe możliwości, pozwalają na odkrywanie … More II PRACOWNIA ANIMACJI